سرمایه انسانی

سودآوری سازمان

افزایش عملکرد

رشد و توسعه فردی

خدمات ما

مربی گری رشد و توسعه فردی

رشد و توسعه فردی پرسنل در جهت اهداف سازمان

مربی گری عملکرد

مربی گری عملکرد پرسنل بر اساس تیپ شخصیتی

تناسب شغل با شاغل

شناخت پرسنل از جنبه های شخصیتی و رفتاری

تیم ما

تیم ما متشکل از افراد با تجربه و جوانانی پویاست که در زمینه های مختلفی از جمله منابع انسانی ، روان شناسی، روان پزشکی، جامعه شناسی ،مالی ،مدیریت و … دارای مهارت ، تخصص و تجربه می باشند و با فرهنگ بهبود مستمر(کایزن) و کار تیمی در جهت ارائه خدماتی ارزشمند به مشتریان فعالیت می نمایند.

یوتوان

مسیری به سوی بهتر شدن

چرا الان ؟

اهمیت توانمند سازی و بهبود مهارت های انسانی در عصر هوش مصنوعی و جلوگیری از افول سازمان ها در چرخه عمر خود و در نهایت بهبود مسیرهای رشد سازمان از طریق تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی

پیمایش به بالا